Yeshuah to Yah Stichting

Jeshuah – Zijn volmacht in onze (boven)natuurlijke wereld

In de loop van 2000 jaar geschiedenis zijn er heel veel dingen van en over Jeshuah gezegd en in Zijn naam gedaan. Veel van wat er gezegd en gedaan is heeft een dikke sluier geworpen op wie Hij is en wat Hij is komen brengen.

Daarom laat ik Hem graag zelf aan het woord… Hij heeft genoeg antigif te bieden tegen al de menselijke dwaalwegen en zijpaden. Elk woord wat schaamteloos ingaat tegen Zijn boodschap heeft Hij nietig verklaard met de volgende woorden:

“Wie zich schaamt voor Mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister van Zijn Vader, met de heilige engelen.”

Daarmee plaatste Hij zichzelf dus in het middelpunt. Hij is degene die komt in stralende luister van Zijn Vader. Zijn persoon en Zijn woorden gaan dus boven elk ander woord uit. Of het nu het woord van een president, een paus of een koning is. Zijn woorden, de woorden van Jeshuah, hebben meer gezag en autoriteit dan ieder theologisch debat of elk koninklijk besluit waarin Zijn woorden genegeerd of ronduit gemanipuleerd werden of worden. Alleen Zijn woorden hebben kracht en bezieling, om uit onze slaafse mentaliteit te komen. Hij zei van zichzelf:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarachtig, ik verzeker jullie: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur, als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden.

Hij is daarnaast niet machteloos om de wil van Zijn Vader te volbrengen, maar genadig wacht de Vader met de voltooiing van dit tijdperk, totdat het Koninkrijk in alle glorie kan aanbreken, waarbij hopelijk zoveel mogelijk mensen mogen delen in de overwinning op de duisternis door deze Zoon Jeshuah. Hij heeft ook nu daadwerkelijk de macht, kracht en heerschappij ontvangen van Vader Jahuah, toen Hij plaatsnam aan de rechterhand van de Majesteit in de hemelen. Dit heeft Hij gezegd tegen Zijn leerlingen bij Zijn vertrek van deze aarde:

“Mij is gegeven alle macht in de Hemelen en op de Aarde.”

Hij heeft die autoriteit en macht ontvangen van de Vader omdat Hij in alles gehoorzaam is geweest aan de Vader en zo ook verzoening voor ons tot stand gebracht heeft. Laten wij naderen tot Zijn troon om genade te ontvangen en deel te mogen krijgen aan de Komende Eeuw, aan de Olam haBa.

Hoewel het kwaad nu nog ruimte krijgt om ons te beproeven en ons naar Zijn liefdevolle armen te brengen, zal bij het aanbreken van de Komende Eeuw de satan voor 1000 jaar gebonden worden, zodat hij niemand meer kan verleiden. Koning Messias Jeshuah zal in Naam van Zijn Vader Jahuah regeren met een rechtvaardige heerschappij.

Baruch haba b’Shem ADONAI

Gezegend is Hij die komt in de naam van Jahuah!

Yahusha to Yahuah - Yeshuah to Yah Stichting

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@y-to-y.nl
06 44466533
RSIN 865575605
KvK 91184967
NL50 REVO 4967 0278 61

Yeshuah to Yah Stichting

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.