Yeshuah to Yah Stichting

Yahuah / Yahawah

Yahuah is Zijn NAAM

Bijna 7000 keer komt de naam van God in de Bijbel voor. Zijn naam luidt Jahawah of Jahuah. Het is schandalig hoe gemakzuchtig deze naam vervangen is door een titel. Neem bijvoorbeeld een vertaalde zin als deze:

“Heb de HERE, uw God lief…”.

De naam Jahuah is hier vervangen door een titel.
Als je de titel in het Hebreeuws zou schrijven, dan staat er:

“Heb Adonai, uw God lief…” .

Met de titel in het Kanaänitisch geschreven, staat er dan:

“Heb Baäl, uw God lief…”.

In de bijbelvertalingen wij noemen Jahuah met die woorden: “Heer“, “Adonai” en “Baäl“. Dat doet afbreuk aan de naam waarmee Jahuah zich bekend wil maken en een onheilige vervanging!

Elohiem zelf wil en kan hier verandering in brengen, want Hij sprak:

En het zal op die dag geschieden, luidt het woord van Jahuah,
dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl.
(Hosea 2:15)

En Elia/El-Yahu heeft gezegd:

Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?
Zo Jahuah Elohiem is, volgt Hem na.
En zo het Baäl is, volgt hem na.
(1 Kon. 18:21)

Wellicht is de betekenis van De Naam nog wel veel belangrijker dan de uitspraak. De woordstam van de Hebreeuwse lettercombinatie van de naam JHWH is namelijk HWH (uitgesproken als Hawah) en heeft onder andere de betekenis in zich van: zijn, gebeuren, plaats laten vinden.

De Naam JaHaWaH draagt in zich de volgende woordbetekenissen:

Hij was, Hij is, Hij doet geschieden,
Hij gaat voort, Hij laat plaatsvinden, Hij zal zijn.

In andere woorden:

Hij is altijd dezelfde, Hij is altijd aanwezig,
Hij is onveranderlijk, Hij komt tot Zijn doel.

Er zal geen woord of daad zonder doel zijn. Hij zal ervoor zorgen dat alles tot Zijn doel komt. Hij is het Hoogste Wezen, die alle wezens (alle ‘het er zijn’) omvat.

Hij is het die als enige aanbeden dient te worden, omdat Hij alles gemaakt heeft en alles tot Zijn doel wil brengen. Alle eer en aanbidding buiten Hem om is diefstal van de eer die Hem toekomt. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe.

Er zijn nog veel verschillende meningen over hoe Zijn naam werkelijk klinkt. De correcte uitspraak en gebruik van Zijn Naam is ondergeschikt aan de hartgesteldheid waarmee we Hem prijzen. Laat ons ondertussen dus niet weerhouden om Zijn ‘Naam’ eer te brengen, om al hetgeen Hij geschapen heeft, en ook doet en schept in deze tijd. Daarom deel ik graag onderstaande video met jullie.

Yahusha to Yahuah - Yeshuah to Yah Stichting

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@y-to-y.nl
06 44466533
RSIN 865575605
KvK 91184967
NL50 REVO 4967 0278 61

Yeshuah to Yah Stichting

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.