Yeshuah to Yah Stichting

Bedankt voor uw donatie

Hartelijk dank voor uw donatie. Door uw bijdrage kunnen we verder bouwen! Hieronder leest u nogmaals het doel van onze stichting waar u aan bijgedragen heeft met uw gift.

Wilt u in contact komen met ons als stichting, neem dan contact op via ons contactformulier op deze website.

Het doel van de stichting

Het brengen van de persoon en de boodschap van Yeshuah, die, volgens de boeken en geschriften die in de Bijbel gebundeld zijn, van Yah is uitgegaan als Zijn Zoon en geboren als een zoon van de mensen, die door Yah gezalfd is tot profeet, priester en koning.

Het ondersteunen van mensen die geestelijk en/of lichamelijk in nood verkeren, om zo ook op een praktische manier bij te dragen aan het doel van leven in overvloed wat door Yeshuah beschikbaar is.

Yahusha to Yahuah - Yeshuah to Yah Stichting

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@y-to-y.nl
06 44466533
RSIN 865575605
KvK 91184967
NL50 REVO 4967 0278 61

Yeshuah to Yah Stichting

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.